La Generalitat posa en marxa una línia d’ajuts destinats a particulars, empreses i administracions que té per objectiu expandir la utilització de les energies renovables.

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) ha habilitat una línia de subvencions per a la realització d’actuacions en matèria d’energies renovables, com ara l’aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d’habitatges, la instal•lació de captadors solars tèrmics per a l’aprofitament de l’energia solar, la producció i aprofitament energètic del biogàs, etc.

Les subvencions van adreçades a tota mena de destinataris, tant públics com privats, incloent les famílies, les empreses, les institucions, les fundacions, etc. El termini límit per a la seva sol·licitud és el 30 de desembre de 2011.